mandag 23. november 2009


Lyckan
ser alltid liten ut
när du håller den
i dina händer.
Men släpp den
och du inser
genast hur stor
och dyrbar den är.

Ingen kommentarer: